form of verbs
Form of Verbs
Present Form Meaning Past Form Past Participle
awake imqajjem awoke awoken
bear iġorru bore born
bear iġorru bore borne
abide jirrispettaw abode abode
arise jinqalgħu arose arisen
be jkun was been
draw jiġbed drew drawn
do do did done
fight ġlieda fought fought
eat jieklu ate eaten
drive issuq drove driven
drink xarba drank drunk
dig ħaffer dug dug
beat taħbit beat beaten
become isiru became become
bid offerta bid bid
begin tibda began begun
bind jorbtu bound bound
find isibu found found
fly fly flew flown
forget tinsa forgot forgotten
forgive nahfru forgave forgiven
bite gidma bit bit, bitten
blow blow blew blown
come come came come
choose jagħżlu chose chosen
break waqfa broke broken
behold behold beheld beheld
sit ipoġġu sat sat
sink sink sank sunk
sing nijet sang sung
shine shine shone shone
shake ħawwad shook shook
see tara saw seen
get nikseb got got,gotten
go go went gone
give jagħtu gave given
grow jikbru grew grown
run run ran run
ring ċirku rang rung
hide jinħbew hid hid,hidden
hang hang hung hung
hold istiva held held
know taf knew known
lie jinsabu lay lain
mistake żball mistook mistaken
ride rikba rode ridden
slay slay slew slain
speak jitkellmu spoke spoken
spin spin spun spun
stand stand stood stood
write jiktbu wrote written
win win won won
wear jilbsu wore worn
wake jinxtegħel woke woke
steal steal stole stolen
stick stick stuck stuck
swear naħlef swore swore
swim jgħum swam swum
take jieħu took taken
tear tiċrita tore torn
sting Sting stung stung
throw tarmi threw thrown
chide chide chid chid
cleave Jaqbdu clove,cleft cloven,cleft
cling riċiklaġġ clung clung
spring rebbiegħa sprang sprung
smite smite smote smitten
slide slide slid slid
tread tread trod trodden
swing jitbandal swang swung
strive jistinkaw strove striven
string sekwenza strung strung
shrink tiċkien shrank shrunk
lead ċomb led led
grind misħuq ground ground
freeze friża froze frozen
forsake forsake forsook forsaken
fling Fling flung flung
wring wring wrung wrung
wind riħ wound wound
weave nisġa wove woven
bet bet bet bet
cast mitfugħa cast cast
cost ispiża cost cost
cut maqtugħa cut cut
hit hit hit hit
hurt iweġġgħu hurt hurt
let let let let
put tpoġġi put put
rid jeħles rid rid
set sett set set
shed shed shed shed
split maqsuma split split
shut shut shut shut
thrust thrust thrust thrust
spread tixrid spread spread
burst nfaqgħet burst burst
abuse abbuż abused abused
abolish jabolixxu abolished abolished
avail japprofittaw availed availed
attract jattiraw attract attract
appoint jaħtar appointed appointed
apply japplikaw applied applied
approve japprova approved approved
accept jaċċettaw accepted accepted
accompany jakkumpanjaw accompanied accompanied
acquire jiksbu acquire acquired
annoy idejqu annoyed annoyed
alter tbiddel altered altered
aim għan aimed aimed
add żid added added
adapt jadattaw adapted adapted
attack attakk attacked attacked
assure jiżguraw assured assured
ask titlob asked asked
ascend jogħla ascended ascended
agree jaqblu agreed agreed
advise jagħti parir lill advised advised
adopt tadotta adopted adopted
bend liwja bent bent
believe jemmnu believed believed
behave jaġixxu behaved behaved
beg jittallbu begged begged
bleed fsada bled bled
bring iġibu brought brought
charge ħlas charged charged
cheat iqarrqu cheated cheated
compare iqabblu compared compared
build jibnu built built
burn burn burnt burnt
buy jixtru bought bought
call sejħa called called
cry cry cried cried
deliver jagħti delivered delivered
debar jeskludu debarred debarred
deal jittrattaw dealt dealt
dare DARE dared dared
catch qabda caught caught
cook insajjru cooked cooked
creep creep crept crept
change bidla changed changed
complain jilmentaw complained complained
compose jikkomponu composed composed
convict kundanna convicted convicted
cure kura cured cured
decide tiddeċiedi decided decided
dedicate jiddedikaw dedicated dedicated
hear tisma heard heard
hate mibegħda hated hated
have għandhom had had
hang hang hanged hanged
demand domanda demanded demanded
deny jiċħad denied denied
depend jiddependu depended depended
destroy jeqirdu destroyed destroyed
gather jiġbru gathered gathered
gaze gaze gazed gazed
flee fled fled
feel jħossu felt felt
feed għalf fed fed
determine jiddeterminaw determined determined
deviate jiddevjaw deviated deviated
die die died died
dream ħolma dreamt dreamt
divide qasma divided divided
inform tinforma informed informed
inspire jispiraw inspired inspired
introduce jintroduċu introduced introduced
embellish jsebb embellished embellished
enter jidħol entered entered
expressed expressed expressed
maintain iżommu maintained maintained
marry jiżżewġu married married
make jagħmlu made made
insist jinsistu insisted insisted
invade tinvadi invaded invaded
invite jistieden invited invited
involve jinvolvu involved involved
lose jitilfu lost lost
look ħarsa looked looked
like bħal liked liked
light dawl lighted lighted
lie jinsabu lied lied
joke Joke joked joked
keep iżommu kept kept
kill joqtlu killed killed
kneel kneel knelt knelt
laugh tidħaq laughed laughed
lend jsellef lent lent
leave leave left left
learn jitgħallmu learnt learnt
lead ċomb led led
lay jistabbilixxu laid laid
owe nirrispettaw owed owed
order ordni ordered ordered
omit jħalli barra omitted omitted
occur jseħħu occurred occurred
observe josservaw observed observed
open miftuħa opened opened
occupy jokkupaw occupied occupied
pray nitolbu prayed prayed
punish jikkastigaw punished punished
play play played played
pay tħallas paid paid
preside jippresjedi presided presided
prevent jipprevjenu prevented prevented
negotiate jinnegozjaw negotiated negotiated
mow mow mowed mowed
move mossa moved moved
mix ħallat mixed mixed
mend tissewwa mended mended
meet jissodisfaw met met
mean jfisser meant meant
manage jamministraw managed managed
prepare jippreparaw prepared prepared
preserve jippreservaw preserve preserved
pretend nippretendu pretended pretended
proceed jipproċedi proceeded proceeded
prohibit jipprojbixxu prohibited prohited
reject tirrifjuta rejected rejected
rehabilitate jirrijabilitaw rehabilitated rehabilitated
refuse jirrifjuta refused refused
refund rifużjoni refunded refunded
recover jirkupraw recovered recovered
propose tipproponi proposed proposed
prosecute prosekuzzjoni prosecuted prosecuted
prove jipprova proved proved
persist jippersistu persisted persisted
realize tirrealizza realized realized
raise jgħollu raised raised
receive jirċievu received received
reach jilħqu reached reached
read aqra read read
quarrel quarrel quarrelled quarrelled
say jgħidu said said
sew sew sewed sewed
seek jfittxu sought sought
remind ifakkru reminded reminded
remit mandat remitted remitted
return ritorn returned returned
respond jirrispondu responded responded
rob Rob robbed robbed
repair tiswija repaired repaired
reply risposta replied replied
rescue salvataġġ rescued rescued
swell jintefħu swelled swelled
sell jbiegħu sold sold
sweep kines swept swept
send Ibgħat sent sent
shoot rimja shot shot
spoil jħassru spoiled spoiled
sleep irqad slept slept
show juru showed showed
sow majjala sowed sowed
stay waqfa stayed stayed
spend jonfqu spent spent
work xogħol worked worked
wish xewqa wished wished
wait stenna waited waited
warn iwissu warned warned
smile daħka smiled smiled
smell riħa smelt smelt
teach jgħallmu taught taught
want trid wanted wanted
walk jimxu walked walked
visit żjara visited visited
vanish jgħibu vanished vanished
tell tell told told
think think thought thought
travel ivvjaġġar travelled travelled
tremble tremble trembled trembled
utter utter uttered uttered
unite jgħaqqdu united united
twinkle Twinkle twinkled twinkled
treat kura treated treated
bend liwja bent bent
breed razza bred bred
clothe b'saqaf clothed clothed
gird gird girded,girt girded,girt
hew Hew hewed hewed
lean dgħif leant leant
load tagħbija loaded loaded
melt jdub melted melted
rend rend rent rent
spell jespliċitaw spelled,spelt spelled,spelt
knock knock knocked knocked
repeat irrepeti repeated repeated
pick pick picked picked
join jingħaqad joined joined
clean nadif cleaned cleaned
match logħba matched matched
offer offerta offered offered
plunge plunge plunged plunged
watch watch watched watched
slip slip slipped slipped
chatter chatter chattered chattered
shock xokk shocked shocked
shook shooked shooked
affect jaffettwaw affected affected
last aħħar lasted lasted
plan pjan planned planned
expose jesponu exposed exposed
tip ponta tipped tipped
need bżonn needed needed
suit libsa suited suited
fold darbiet folded folded
decorate dekorazzjoni decorated decorated
disappear jisparixxu disappeared disappeared
plough moħriet ploughed ploughed
ban projbizzjoni banned banned
protect jipproteġu protected protected
reproduce jirriproduċu reproduced reproduced
contain fihom contained contained
stretch medda stretched stretched
notice avviż noticed noticed
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links